(c) System C Micha³ Poloczek for Barbara Idzikowska      www.systemc.pl       wersja testowa 201004 XXX